Datasäkerhets- och registerbeskrivning

Det kombinerade sekretesspolicy- och informationsdokumentet i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 § och artiklarna 12 och 13 i EU: s allmänna databeskrivningsförordning (679/2016).
Datum av skapande 10.9.2021

Innehavare av register
Namn: Funrun Finland Oy (senare även FUNRUN FINLAND)
Postadress: Köydenpunojankatu 14
Postnummer: 20100
Postort: Turku
VAT-ID: SE502079496101

Namn av register
Register som berör deltagare vid Funrun Finlands evenemang

Syftet med hantering av personuppgifter
Syftet med hanteringen av personuppgifter, är att ordna evenemang för kunder. Hanteringen av personuppgifter förutsätter enligt personuppgiftslagen 8 § ett godkännande av personen, vilket personen ger genom att anmäla sig till evenemanget. Vi använder personuppgifter endast för kommunikation relaterat till våra evenemang. Vi skickar dig ett infobrev före evenemanget, samt en kundnöjdhetsundersökning efter evenemanget, uppgifterna används inte till något annat ändamål. Läs mer om vårt dataskyddsutlåtande på www.colorobstaclerush.se/dataskydd

Beskrivning av registrets grupper samt innehåll
Registret innehåller de kontaktuppgifter som FUNRUN FINLAND fått av sina kunder.
De enskilda kontaktuppgifter som erhållits av kundgruppen går inte att länka samman med andra uppgifter som återfinns och hanteras i registret.

Ordinarie Datakällor
Som huvudsaklig datakälla fungerar de uppgifter som deltagaren ger via anmälningsformuläret.

Cookies
Vi använder oss av cookies. Cookies är små textfiler, som skickas och förvaras vid användarens dator. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer.

Huvudsyftet med användningen av cookies är att förbättra och anpassa besökares användarupplevelse på sidan samt analysera och förbättra sidans funktion och innehåll. Information som samlats in med hjälp av cookies kan även utnyttjas till att förbättra och optimera marknadsföringen och kommunikationen.

Deltagaren kan inte identifieras endast med hjälp av cookies. Data som samlats in med hjälp av cookies kan dock kopplas samman med data som användaren gett, t.ex. när användaren fyller i blanketten på våra sidor.

Genom cookies insamlas följande informationer:

IP-adress
Tidpunkten på besöket
Besökta sidor samt vistelsetid på sidorna
Besökarens browser
Det finns två typer av cookies: Permanenta (“persistent cookie”) och sessions-cookies. Permanenta cookies sparas på datorn för en bestämd tid. Sessions-cookies sparas på datorn endast tillfälligt och försvinner när användaren stänger browsern. Dessa cookies används bl.a. för att uppdatera och justera tillfälliga inställningar, t.ex. genom att spara språkinställningar. De kan också underlätta förflyttningen på sidorna.

Vår cookies-meddelande använder cookies för att kontrollera om användaren accepterat användningen av cookies på vår sida.

Regelenligt överlåtande av data samt överföring av uppgifter utanför EU eller Europas ekonomiområde.
Enligt reglerna överlåter FUNRUN FINLAND inga personuppgifter utanför Funrun Finland eller dess underleverantörer.

Personuppgifter överförs eller flyttas inte utanför EU eller Europas ekonomiområde.

Principer för skydd av registret
Registret behandlas konfidentiellt. Registret är skyddat från tredje parter enligt kraven samt på följande sätt:
– tillgång till utrymmen där uppgifterna förvaras är begränsat
– Apparaturens och systemets fysiska integritet har säkerställts
– Användning av SSL-skyddad förbindelse vid anmälningstjänsten
– Tillgång till systemet via allmänna nätverk har begränsats med brandmurar och andra tekniska skyddssätt.
– Personuppgifterna behandlas endast av medarbetare som bestämts av Funrun Finland samt personer som i uppdrag av Funrun Finland upprätthåller eller utvecklar Funrun Finlands tjänster och system.

Rätt till insyn
Personen har enligt personskyddslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter som sparats om denne i Funrun Finlands register. Den registrerade bör enligt dataskyddslagen paragraf 26 skicka en granskningsförfrågan som ett enskilt skriftligt dokument med underskrift till adressen

FUNRUN FINLAND OY
Ansvarsperson för dataskydd
Köydenpunojankatu 14
20100
Turku
eller via mejl till
eventsweden@colorobstaclerush.com

Vi utvecklar våra tjänster kontinuerligt. Därför behåller vi rätten att göra ändringar till denna dataskyddsupplåtande om vår verksamhet eller lagstiftning så kräver, genom att meddela om det på denna sida.