Göteborg 15.5.2021

ANMÄL DIG NU!

GÖTEBORG
15 MAJ 2021

ÅBYTRAVET

Psst...priset stiger 28.01.
Missa inte den mest lustiga upplevelsen någonsin!

Standardbiljettmärkning

12/11 - 28/01 | 339 kr

29/01 - 25/03 | 389 kr

26/03 - 13/05 | 439 kr

* Konvertera biljetten till en silverbiljett + 50 kr
*Konvertera biljetten till guldbiljett + 100 kr

10% rabatt för alla grupper med 4 eller fler personer. Ni kan också registrera er som en grupp och senare definiera gruppmedlemmarna.

Color-Obstacle-Rush-Cities-box-image-1.jpg

I ANMÄLNINGSAVGIFTEN INGÅR:

• Inträde till världens roligaste löpevenemang!
• Evenemangets egen t-shirt
• En egen färgpåse
• Medalj
• En sjukt kul uppvärmning
• En färgglad mälgångsfestival
Color-Obstacle-Rush-Cities-box-image-2

ÅLDERSGRÄNSEN

Åldersgränsen för att få delta i Color Obstacle Rush är 12 år. Är du mellan 12 och 14 år får
du delta i sällskap med din målsman. Är du mellan 15–18 år får du delta även utan
sällskap av målsman, men måste kunna uppvisa ett tillstånd som undertecknats av din
målsman. Barn mellan 12–15 år får delta i evenemanget även i sällskap med en annan
vuxen än målsman mot uppvisande av ett tillstånd som undertecknats av barnets
målsman.

Color-Obstacle-Rush-Cities-box-image-3.jpg

LAGANMÄLAN OCH GRUPPRABATT

Du kan gå med i Color Obstacle Rush som individ, gå med i ett befintligt lag eller skapa
ditt eget lag. Vi erbjuder 10% rabatt för alla lag på 4 eller mer personer – läs mer
instruktioner om hur du gör det under ditt valda evenemang!

Biljettalternativ:

STANDARD

STANDARD

T-shirt
Färgpåse
Medalj

SILVER

SILVER

T-shirt
Färgpåse
Bandana
Tatuering
Gympåse
Solglasögon
Medalj

GOLD

GULD

T-shirt
Färgpåse x3
Bandana
Tatuering
Gympåse
Solglasögon
Tutu
Ansiktsfärg x3
Siliconband
Medalj

FAQ

STANDARDPAKETET INKLUDERAR

T-shirt
Färgpåse
Medalj

SILVERPAKETET INKLUDERAR

T-shirt
Fargpåse
Bandana
Tatuering
Gympåse
Solglasögon
Medalj

GOLDPAKETET INKLUDERAR

T-shirt
3 x Färgpåse
Bandana
Tatuering
Gympåse
Solglasögon
Tutu
3x Ansiktsfärg
Siliconband
Medalj

Åldersgränsen för att delta i Color Obstacle Rush är 12 år. Är du mellan 12 och 14 år får du delta i sällskap med din målsman. Barn mellan 12–14 år får delta även i sällskap av en annan vuxen än målsman mot uppvisande av ett tillstånd, som undertecknats av barnets målsman. Observera att målsman/vuxen också måste vara en registrerad deltagare i evenemanget i samma startgrupp. Är du mellan 15–18 år får du delta även utan sällskap av målsman, men måste kunna uppvisa ett tillstånd som undertecknats av din målsman.

Du kan se och utskriva tillstånd här.

Några hinder har en viktgräns på 100 kg, men man kan alltid hoppa över dessa hinder. 🙂

När du anmäler dig till evenemanget kan du anmäla endast dig själv eller ett lag. Vi erbjuder 10% rabatt för alla lag på 4 personer eller fler – så här fungerar det:
De första 4 lagmedlemmarna måste registreras samtidigt för att erhålla grupprabatten (10%) i kassan. Ni kan senare tillägga fler personer i ert lag och alla kommer att vara berättigade till -10% rabatt (från priset för dagen de registrerar sig).
Du kan lägga till fler personer till ditt lag senare genom att logga in på Rusher-profilen som de första biljetterna köptes med. När ditt lag har minst fyra medlemmar kommer alla som köper en biljett via den här profilen vara berättigade till 10% rabatt (från dagens pris).
Om ni anmälde färre än 4 lagmedlemmar vid första registreringen kan fortfarande skapa ett lag. När ert lag uppnår 4 lagmedlemmar kommer de nya medlemmarna att erhålla rabatten (observera: har ni betalat en gång kan vi inte längre returnera 10% till de som redan betalat).
Även fast de nya deltagarna erhåller grupprabatten, vänligen notera att vi inte kan garantera att det finns lediga platser kvar i samma startblock. Om ni vill ha hela ert gäng tillsammans, ifall ni hamnat i olika startblock, kan ni alltid flytta hela teamet till ett startblock med lediga platser. Du kan överföra hela ditt lag till valfritt startblock genom logga in på ditt Rusher Profil.

Du kan hämta dina produkter på evenemangsdagen. Se gärna till att vara på plats en timme innan start.

Om du köper vårt avbokningsskydd samtidigt som din biljett (en avbokningsskyddspolicy gäller för en beställd biljett) har du rätt att få en fullständig återbetalning av biljetten (exklusive avgifterna för avbokningsskydd och evenemangsregistrering), förutsatt att du tillhandahåller nödvändig dokumentation, om: 

 • evenemanget ställs in och/eller skjuts upp på grund av en nödsituation (enligt definitionen i villkoren för Color Obstacle Rush); eller om du eller en nära familjemedlem blir sjuk, vilket inkluderar: 
  • din akuta sjukdom eller död; eller
  • akut sjukdom eller död hos en av dina nära familjemedlemmar där "nära familjemedlem" definieras som din make/registrerade partner, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar, syskon och mor- och farföräldrar; eller

du blir gravid efter att du köpt din biljett till evenemanget och kan därför inte längre delta. 

Du kommer inte att få en återbetalning enligt avbokningsskyddet under andra omständigheter än de som anges i klausul 28. För att undvika tvivel täcker inte avbokningsskyddet något av följande (utan begränsning): 

 • eventuella tilläggsköp som görs, så som hotell, biluthyrning eller andra researrangemang; 
 • kostnaden för avbokningsskyddet; 
 • avgiften för evenemangsregistrering; 
 • avbokningar gjorda av annan medicinsk anledning, inklusive men inte begränsat till följande: undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som planerades före ditt köp eller icke obligatorisk operation; 
 • avbokningar av medicinsk anledning enligt klausul 28(b) där du inte kan tillhandahålla nödvändig dokumentation; eller
 • att evenemanget ställs in på grund av konkurs eller upphörande av FEUK:s verksamhet.

För att begära en återbetalning måste du kontakta vårt kundtjänstteam senast 2 månader efter det ursprungliga evenemangsdatumet, eller om ditt evenemang skjuts upp och/eller ställs in, senast 2 månader efter att du fått e-postmeddelandet om att evenemanget skjuts upp och/eller ställs in från oss via vårt kontaktformulär. I tillämpliga fall måste du skicka oss ett originalintyg från din läkare som anger din sjukdom eller ditt tillstånd för evenemangets relevanta datum, och/eller skicka dokumentation om din familjerelation (om tillämpligt) och/eller skicka oss ett dödsintyg (om tillämpligt). 

När alla relevanta dokument har mottagits på ett sätt som FEUK anser tillfredsställande återbetalas biljettpriset (exklusive kostnaden för avgifterna för avbokningsskydd och evenemangsregistrering) till det kort som användes för att köpa biljetten, om inte något annat har avtalats. 

Innan evenemanget har du rätt att byta, sälja eller överföra din biljett till evenemanget till en annan person via "Rush"-profilen tillhörande den person som gjorde bokningen. 

Du samtycker till att inte (annat än via "Rush"-plattformen) tilldela, överföra eller på annat sätt förhandla med din rätt att delta i evenemanget.