Vad är meningen med livet?

En så stor hög med upplevelser och bilder som möjligt!