Hur lång är banan?

Banan är ca 5 kilometer lång och tar ca 30–60 minuter att springa loppet.