Hur fungerar gruppanmälan?

När du anmäler dig till evenemanget kan du anmäla endast dig själv eller flera. Grupprabatt erhåller man när man är 4 eller fler personer i laget. De första 4 lagmedlemmarna måste registreras samtidigt för att erhålla grupprabatten (10%) i kassan.

Vid registrering kommer varje deltagare att få en bekräftelse via mejl som innehåller en ”teamlänk” (Du kan lägga till fler deltagare till samma beställning här). Denna länk kan skickas till andra möjliga lagmedlemmar. När dessa registrerar sig och betalar via denna länk kommer de automatiskt flyttas till samma team och erhåller därmed grupprabatt (om det redan finns 3 eller fler deltagare registrerade på denna beställning).

Även fast de nya deltagarna erhåller grupprabatten, vänligen notera att vi inte kan garantera att det finns lediga platser kvar i samma startblock. Om ni vill ha hela ert gäng tillsammans, ifall ni hamnat i olika startblock, kan ni alltid flytta hela teamet till ett startblock med lediga platser. Varje gruppmedlem bör dock göra denna ändring själv genom länken “Du kan visa och ändra dina personliga uppgifter här ” (länken skickades med bekräftelsemejlet i samband med registreringen).

Om ni anmälde färre än 4 lagmedlemmar vid första registreringen kommer ni fortfarande att få ”teamlänken” i bekräftelsen. När ert lag uppnår 4 lagmedlemmar kommer de nya medlemmarna att erhålla rabatten (observera: har ni betalat en gång kan vi inte längre returnera 10% till de som redan betalat).