Hur fungerar gruppanmälan?

När du anmäler dig till evenemanget kan du anmäla endast dig själv eller ett lag. Vi erbjuder 10% rabatt för alla lag på 4 personer eller fler – så här fungerar det:
De första 4 lagmedlemmarna måste registreras samtidigt för att erhålla grupprabatten (10%) i kassan. Ni kan senare tillägga fler personer i ert lag och alla kommer att vara berättigade till -10% rabatt (från priset för dagen de registrerar sig).
Du kan lägga till fler personer till ditt lag senare genom att logga in på Rusher-profilen som de första biljetterna köptes med. När ditt lag har minst fyra medlemmar kommer alla som köper en biljett via den här profilen vara berättigade till 10% rabatt (från dagens pris).
Om ni anmälde färre än 4 lagmedlemmar vid första registreringen kan fortfarande skapa ett lag. När ert lag uppnår 4 lagmedlemmar kommer de nya medlemmarna att erhålla rabatten (observera: har ni betalat en gång kan vi inte längre returnera 10% till de som redan betalat).
Även fast de nya deltagarna erhåller grupprabatten, vänligen notera att vi inte kan garantera att det finns lediga platser kvar i samma startblock. Om ni vill ha hela ert gäng tillsammans, ifall ni hamnat i olika startblock, kan ni alltid flytta hela teamet till ett startblock med lediga platser. Du kan överföra hela ditt lag till valfritt startblock genom logga in på ditt Rusher Profil.